Journal of Mixed Methods Studies

e-ISSN: 2717-6843

Karma Yöntem Araştırmalar Dergisi [JOMES] açık erişimli, kör hakemli ve ücretsiz uluslararası bilimsel bir dergidir.  Yılda iki sayı (Mart ve Eylül) yayınlanır.

Karma Yöntem Araştırmalar Dergisi [JOMES] temel amacı sosyal, davranışsal, sağlık, spor, sanat ve beşeri bilimler disiplin alanlarında pozitivist radikal yapısalcı, işlevselci ve anti-pozitivist yorumsamacı, radikal hümanist paradigmalara dayanan karma yöntem araştırmaları kuramsal ve uygulamalı olarak geliştirilmesine katkı sağlayacak akademik bir ortam oluşturmaktır.

Her bir sunulan çalışma alanda uzman iki hakem tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları yazara üç ay içerisinde bildirilir. Yayınlanmış makalelere sınırsız erişilebilir. Çalışmanın yayınlanmasındaki temel ölçüt Malpraktis Deklarasyonu’na uymasıdır ve yayınlanma etiği sitede sunulmuştur. Değerlendirme ölçütlerinden bir diğeri de çalışmaların yönteminin ayrıntılı olarak yazılmasıdır.

Dergide sosyal, davranışsal, sağlık ve beşeri disiplinlere ilişkin ampirik nitel ve nicel araştırma yöntem ve tekniklerinin bir arada kullanıldığı yakınsak karma, açıklayıcı sıralı karma desen, keşfedici sıralı karma desen, içe-içe geçmiş karma desen, çok safhalı karma desen, dönüştürücü karma desen gibi karma yöntem ve teknik, katılımlı ve özgürleştirici eylem araştırma desenleriyle gerçekleştirilmiş özgün araştırma makaleler yayımlanır. Ayrıca karma yöntem araştırma alanındaki kuram, uygulama, yöntem, teknik, analiz ve yazılım gibi gelişmeleri içeren deneme/ derleme, çeviri ve davetli yazılara da yer verilmektedir. JOMES, siz meslektaşlarımızın katkıları ile yaygınlığını artırmayı amaçlamaktadır.

JOMES aşağıdaki alanlarda karma yöntem ve eylem araştırması desenli makaleleri kabul etmektedir:

 • Dil ve Edebiyat
 • Ekonomi
 • Eğitim
 • Politika
 • Sosyoloji
 • Anthropoloji
 • Tarih
 • Psikoloji
 • Felsefe
 • Coğrafya
 • Hukuk
 • Etik
 • Kültürler Arası Çalışmalar
 • Cinsiyet Çalışmaları
 • Uluslararası İlişkiler
 • Kamu Yönetimi
 • Sosyal Hizmetler
 • Güzel Sanatlar
 • Müzik
 • Gazetecilik ve Medaya İletişimi
 • Girişimcilik
 • Turizm
 • Sağlık
 • Spor

 

 
#
Tamam